โครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559″ ณ บ้านร่องเห็ดพัฒนา ม.8 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง

4 มี.ค.2559 เวลา 09.15 น. พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงาน”โครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559″ ณ บ้านร่องเห็ดพัฒนา ม.8 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภองาว เป็นประธาน นายสว่าง สะพานแก้ว พัฒนาการอำเภองาว ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)