# ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข # การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด รอบสุดท้าย

     # ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข #
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ มอบหมายให้นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง กรรมการและเลขานุการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านท่าช้าง หมู่ ๒ ต.แม่วะ อ.เถิน โดยมีนายศตวรรษ บุญนาค นายอำเภอเถิน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่วะ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่วะ กลุ่ม/ องค์กรเครือข่าย ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)