# ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข # ลำปางเริ่มแล้ว…… คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

# ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข #
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมคณะทำงานฯ ออกไปประเมินบ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ ๙ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการคัดการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ในการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)