# ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข # คณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ประเมินบ้านดอนแก้ว อำเภอวังเหนือ

 

วันที่ ๑6 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง  ประธานคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมคณะทำงานฯ ออกไปประเมินบ้านดอนแก้ว  หมู่ที่ 8 ตำบลร่องเคาะ ะ อำเภอวังเหนือ  ะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการคัดการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

     

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)