#ลำปาง นครแห่งความสุข# การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 รอบตัดสิน

       21 มิถุนายน 2569 คณะกรรมการพิจารณาคดเลือก กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ” ประจำปี 2560 โดยได้ได้พิจารณาคัดเลือก รางวัลหมู่เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็น รอบตัด ณ หมู่บ้าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสบหก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม โดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ ท่านนายอำเภอแจ้ห่ม กล่าวต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสา คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านสา พร้อมผู้นำ กลุ่ม องค์กรเครือข่ายได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตัดสินการประกวดในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)