#ลำปาง# การคัดการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๐

ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข #  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมคณะทำงานฯ ออกไปประเมินบ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการคัดการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ในการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)