พช.ลำปางคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๖๐

นที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมคณะทำงานฯ ออกไปประเมินบ้านทุ่งผา หมู่ที่ ๑ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการคัดการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ในการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)