ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย (ตีมีดดาบโบราณ)

1 ก.พ.2559 เวลา 11.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย (ตีมีดดาบโบราณ) ครูบุญตัน สิทธิไพศาล (สล่าเนี้ยว) บ้านขามแดง ม.6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมคณะตรวจเยี่ยม

(Visited 1 times, 1 visits today)