ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”บ้านบัวแก้ว”

1 ก.พ.2559 เวลา 10.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”บ้านบัวแก้ว” บ้านอาจารย์เนตร ใจเที่ยง บ้านจำ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมคณะตรวจเยี่ยม

(Visited 1 times, 1 visits today)