ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยม “กลุ่มตีมีดดาบล้านนา ภูมิปัญญาขามแดง” อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

1 ก.พ.2559 เวลา 11.30 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยม “กลุ่มตีมีดดาบล้านนา ภูมิปัญญาขามแดง” บ้านขามแดง ม.6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในการนี้นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)