นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่หมุู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัดและอำเภอ และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ >>>

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดและอำเภอ และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานผลการดำเนินงานฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)