การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

16 ธ.ค. เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนักวิชาการฯจากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)