การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประเมินเพื่อคัดเลือกฯ ณ บ้านท่าช้าง ม.2 ต.แม่วะ อ.เถิน

วันที่ 13 มิ.ย 60 คณะทำงานกลั่นกรองการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประเมินเพื่อคัดเลือกฯ ณ บ้านท่าช้าง ม.2 ต.แม่วะ อ.เถินโดยมีพัฒนาการอำเภอเถิน, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)