ขอแก้ไขรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  หน้าแรก “ลำดับที่ 10 พัฒนาการอำเภอเมืองแจ้ห่ม เป็น พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม”

ขอแก้ไขรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 หน้าแรก “ลำดับที่ 10 พัฒนาการอำเภอเมืองแจ้ห่ม เป็น พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม”

05 ตุลาคม 2565 /

09:11 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.จังหวัดลำปาง ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 (นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ปี 2565))

รายงานการประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.จังหวัดลำปาง ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 (นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ปี 2565))

26 กันยายน 2565 /

13:56 น. /

ดาวน์โหลด