ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ (30.22.23.07) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

14 มิถุนายน 2560 /

05:19 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

14 มิถุนายน 2560 /

03:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ปรับปรุงตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ กาดวังเงิน บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

08 มิถุนายน 2560 /

07:21 น. /

ดาวน์โหลด