ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม จากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 มิถุนายน 2564 /

15:01 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2564 /

18:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2563 /

14:44 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2563 /

14:42 น. /

ดาวน์โหลด