ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2563 /

14:44 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2563 /

14:42 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การสนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กันยายน 2563 /

14:07 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การสนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 กันยายน 2563 /

14:23 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย ที่ 2.2 จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กันยายน 2563 /

12:40 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 สิงหาคม 2563 /

15:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงและตกแต่งพื้นที่นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 สิงหาคม 2563 /

14:34 น. /

ดาวน์โหลด