พช.ลำปางใสสะอาด

วิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน

"กรมการพัฒนาชุมชน ยึดมั่นหลักคุณธรรม"

 

วิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน

เรื่อง "พัฒนาชุมชนโปร่งใส)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)