พช.ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน

02 กันยายน 2564 /

16:52 น.