พช.ลำปาง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกันยายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

27 กันยายน 2565 /

09:11 น.