ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชน

ติดต่อเรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวิชราวุฒิดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 หรือ E-mail : cddlampang@hotmail.com โทรสาร 0-5426-5055 (ต่อ 20) โทร. 0-5426-5055 (กง.ประสานฯ ต่อ 12, กง.ยุทธศาสตร์ฯ ต่อ 14 , กง.ส่งเสริมฯ ต่อ 15 และ กง.สารสนเทศฯ ต่อ16)
(Visited 2 times, 1 visits today)