🎊🎊พช.ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ที่เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและวุฒิบัตร “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทศิษย์เก่า ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย🎊🎊

🎊🎊พช.ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง
ที่เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและวุฒิบัตร “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทศิษย์เก่า ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย🎊🎊

🗓️เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและ
วุฒิบัตร “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทศิษย์เก่า ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)