🔊🔊พช.ลำปาง ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
🔊🔊พช.ลำปาง ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

📚วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต มีการเปิดปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน      โดยมี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม       กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดงาน พร้อมด้วย      พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข    นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย      นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ปลัดกระทรวงต่างๆ ผู้นำเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ข้าราชการจากหลายหน่วยงานร่วมในพิธี

📍ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการฯ และรับมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
ดังกล่าว
📌พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ว่า เราต้องทำต่อเนื่อง      ปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อน
เมื่อเราปรับวิธีการผู้ค้าก็ปรับตัว  เราต้องแก้ปัญหาให้ได้เพราะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เราต้องเข้าใจ
บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ  สู่ระดับชุมชน ทั้งการปราบปราม  ป้องกันและฟื้นฟู   เราต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน      และประเทศต่างๆ
รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายระดับชาติ เราได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่
การปราบปรามขยายผล มีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้ขอเน้นย้ำให้ทุกคนทุกหน่วยงาน        ปฏิบัติตามแผนตามที่ศูนย์ปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติได้กำหนดไว้แล้ว     เราต้องทำให้คนไม่เสพใหม่ ไม่อยากเสพ ก็จะทำให้ไม่มีคนขาย      ที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการ ต้องสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องให้กับเยาวชน สถานศึกษาก็ต้องมีมาตรการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีขาว      ส่วนกองทัพก็ต้องสนับสนุนในการดูแลพื้นที่
ชายแดน ถ้าทุกคนร่วมมือกันทำงาน ปัญหาจะเบาบางลง เพื่ออนาคตของลูกหลานของเรา

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📸ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)