♥️ มหาดไทย จัดงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกโอกาส เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ผ้าไทยอันโดดเด่น สู่ เวทีโลก

📌 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เวลา 17.00 น.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ เปิดเผยถึงการจัดงาน
แสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่จะเกษียณ
อายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565   และคู่สมรส    นอกจากนี้  ภายในงานมีกิจกรรมการเดินแบบของ
ผู้บริหารระดับสูงจากทุกกรม      และทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด   ภายใต้แนวคิด   “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”   ที่ได้มีการออกแบบชุดผ้าไทย
ที่สวยโดดเด่นไม่ซ้ำใคร  จากผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดมาออกแบบในสไตล์ที่ทันสมัย พร้อม
เชิญช่างถ่ายภาพของนิตยสาร Vogue มาร่วมบันทึกภาพผู้เข้าประกวดงานเดินแบบ  เพื่อร่วมประกวด
ชิงรางวัล จำนวน 8 รางวัล ได้แก่
1) รางวัลอัตลักษณ์ดีเด่น
2) รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม
3) รางวัลความคิดสร้างสรรค์
4) รางวัลสีธรรมชาติ
5) รางวัลการใช้ไหมประเภทพื้นบ้าน
6) รางวัลการใช้ฝ้ายเข็นด้วยมือ
7) รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน และ
8) รางวัลขวัญใจปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคม
แม่บ้านมหาดไทย    ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย   ข้าราชการ   และบุคลากรกระทรวง
มหาดไทย เข้าร่วมงานกิจกรรมด้วย

♥️ ในการนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ร่วมเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย    ตามโครงการสวมใส่
ผ้าไทยตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน
ราชกัญญา ที่ได้มีการออกแบบชุดผ้าไทยที่สวยโดดเด่นไม่ซ้ำใคร จากผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดลำปาง โดยผ้าที่ใช้ในการเดินแบบในครั้งนี้

เสื้อ >>  เป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีจากครั่ง       ตกแต่งด้วยลวดลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง
ผ้า“ลายละกอนไส้หมู” จากกลุ่มทอผ้าน้ำมอญแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  และ
กลุ่มผ้าตีนจกแก้วใจผ้าไทยทอมือโบราณ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กระโปรง >> นำผ้าลายพระราชทาน   “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”     มาทอผสมผสานกับ
ลวดลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง ผ้า “ลายละกอนไส้หมู” จาก กลุ่มผ้าตีนจกแก้วใจผ้าไทย
ทอมือโบราณ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง คือ ลายละกอนไส้หมู เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง เป็น
ลวดลายของสกุลช่างลำปางที่ปรากฏเฉพาะในเขตลุ่มน้ำวัง ในสถาปัตยกรรม  วัด  บ้านเรือน
และงานพุทธศิลป์ของจังหวัดลำปางจำนวนมาก ลักษณะของลวดลายต่อเนื่องตลอดชิ้นงาน
ไม่ขาดช่วง และยังสามารถลื่นไหล ปรับรูปแบบให้มีความเป็นสากลและร่วมสมัย สามารถนำ
ไปใช้ต่อยอดในการผลิตผ้าได้หลากหลายเทคนิควิธี    อาทิ   เทคนิคการจก    การพิมพ์ลาย
การปักทอ การมัดย้อม         รวมถึงพัฒนาลวดลายให้สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

สีอัตลักษณ์ลำปาง คือ สีแดงครั่ง สีเขียวมะกอก และสีดินภูเขาไฟ    ซึ่งสีแดงครั่งและสีเขียวมะกอก
เป็นสีที่นิยมใช้บนผืนผ้าของจังหวัดลำปางมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นแหล่งปลูกครั่ง
จำนวนมากและจังหวัดลำปางมีดินจากภูเขาไฟแฝด   คือ  ภูเขาไฟดอยผาคอก-จำปาแดด        และ
ผาคอก-หินฟู ซึ่งไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทยอีกด้วย

สีที่ใช้ย้อมเส้นใยสำหรับผ้าทอ เส้นด้ายคอตตอน 100% ดังนี้
– สีน้ำตาล ย้อมจากเปลือกประดู่
– สีชมพู ย้อมจากครั่ง
– สีแดง ย้อมจากครั่ง
– สีเหลือง ย้อมจากใบเหว
– สีเขียว ย้อมจากใบเหว

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ : 1. กลุ่มทอผ้าน้ำมอญแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
2. กลุ่มผ้าตีนจกแก้วใจผ้าไทยทอมือโบราณ อำเภอเมืองลำปาง

ผู้ตัดเย็บ :    1. ร้านเงาะดีไซน์ ถนนเจริญเมือง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง
:    2. นางเล็ก คำปันบุตร บ้านฝายน้อย หมูที่ 9 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)