เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ทะ ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

💙วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ
แม่ทะและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตตามโครงการ
“90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งดำเนินการโดย
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ทะและสมาชิก
ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 164 คน

💙การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ดำเนินการตามโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นการแสดงความจงรักภักดี และ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน
และเพื่อรณรงค์   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดิน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ผ่านการบริจาคโลหิต.

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ
📄 ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)