พช. ลำปาง เป็นเจ้าภาพ ดำเนินโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” กิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจที่ 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

🏀 วันที่  18  มิถุนายน พ.ศ. 2565   เวลา 10.00 น.    นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์    ผู้ตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจราชการที่ 15    เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ  “สานสัมพันธ์
น้องพี่ 60 ปี พช.”  กิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬา    เชื่อมความสามัคคี  ครบรอบ 60 ปี  กรม
การพัฒนาชุมชน ระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจที่ 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)
โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลลำปางอารีน่า
อะคาเดมี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

🏐 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรในสังกัด ในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี  และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ในองค์กรให้เข้มแข็ง    และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานออกกำลังกาย        เสริมสร้าง
สุขภาพพลามัยให้แข็งแรง

🥎 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดแข่งกีฬา จำนวน 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทกีฬาสากล จำนวน 3 ชนิดกีฬา
– ฟุตบอลชาย
– แชร์บอลหญิง
– เปตองทีมผสม
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 5 ชนิดกีฬา
– วิ่งกระสอบ
– วิ่งสามขา
– ชักเย่อ
– ตีกอล์ฟมะเขือยาว
– ปิดตาตีหม้อ

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)