พช. ลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBP) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดลำปาง

🔵 วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น.   นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง    มอบหมายให้
นางทิพย์วรรณ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBP)      กิจกรรมที่ 2   การพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดลำปาง ณ ลานกิจกรรม ชั้น G  ห้างบิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จังหวัดลำปาง

🔵 ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า   พร้อมทั้ง  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายให้กับ
ผู้ประกอบการ

🔵 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการทดสอบตลาด ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา     มานำเสนอผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์   ซึ่งในการนำเสนอการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของผู้ผลิต
ผู้ประกอบการจะนำเสนอร่วมกับผู้รับจ้าง โดยให้ลำดับการนำเสนอตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวด
ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBP) จังหวัดดีเด่น ปี 2565

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)