พช.ลำปาง ชวนเที่ยวงาน OTOP SHOPING WEEK จังหวัดลำปาง 23-29 พ.ค. 2565 เสริมเศรษฐกิจฐานรากเมืองรถม้า

🟡 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  จัดงาน
OTOP ภูมิภาค 2022 OTOP SHOPPING WEEK : สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี     HAPPY   ทั่วภูมิภาค
ขนทัพสินค้าโอทอปกว่า  300  ร้านค้า    ให้ชาวลำปาง ช็อป ชิม ชม  เต็มอิ่มกับกิจกรรมการแสดง  แสง  สี  เสียง
ตลอดทั้งสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลานเพ็ญทรัพย์ (ตลาดคลองถม) อำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง

🟢 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  ทั้ง 5 ประเภท  ได้แก่  อาหาร,
เครื่องดื่ม, ผ้า เครื่องแต่งกาย, ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมไปถึงอาหารชวนชิม
ที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด กว่า 300 ร้านค้า การสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
เป็นสินค้า OTOP กิจกรรมส่งเสริมการขาย แลกรับของที่ระลึกภายในงาน เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทและ 2,000
บาท การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสีสัน
ให้กับงานทั้ง 7 วัน  กิจกรรมชิงรางวัลในทุกวัน ทองคำหนัก 1 สลึง  จำนวน 3 รางวัล  มูลค่ากว่า 20,000 บาท และ
ลุ้นรับรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์ ทองคำหนัก 1 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

🔵 โดยกิจกรรมของงานในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565นี้ พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน เอิ้นขวัญ วรัญญา
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป      และตลอดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่ 23 พ.ค. 65 จนถึงวันที่ 25 พ.ค.65  มียอด
จำหน่ายสินค้ากว่า 3 ล้านบาท   ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการ OTOP   และยังช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดลำปางได้อีกทางหนึ่ง

🟣 การจัดกิจกรรมภายในงาน ดำเนินการภายใต้  มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ที่รัดกุมและปลอดภัย มีการรักษาระยะห่างโดยผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานมีการตรวจคัดกรอง
อย่างเข้มข้น

⚫️ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง
มาช่วยกันสนับสนุนสินค้า OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มาจำหน่ายภายในงาน OTOP SHOPING WEEK
ตลอด 7 วันนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง   Website :  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  และ
Facebook fanpage : พช. ลำปาง

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)