พช.ลำปาง จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง    โดย นายชาตรี   ธินนท์   พัฒนาการจังหวัดลำปาง   จัดกิจกรรมลงนาม
บันทึกข้อตกลง  “1 พัฒนากร  1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ระหว่างพัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอ
ทุกอำเภอ ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

🟢 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้จังหวัด ดำเนินงานส่งเสริมการออมภาคประชาชน โดยใช้กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือ และเน้นย้ำให้มีการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ
กำหนดให้พัฒนากรดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  “1 พัฒนากร  1  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้จัดทำบันทึกข้อตกลง “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

🟢 การลงนามบันทึกข้อตกลง   “1 พัฒนากร   1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”  ระหว่างพัฒนาการจังหวัด  และ
พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อส่งเสริม   สนับสนุนให้พัฒนากร จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้เป็นไป
ตามแนวทางและเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)