พช.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2564

*** วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมี อัยการจังหวัดลำปาง
ผู้แทนทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด
พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง
เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
**  ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ประกอบด้วย
– การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– รายงานภารวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง
– นโยบายรัฐบาล , หนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง
– การประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
– การรับบริจาคโลหิต
– สถานการณ์น้ำจังหวัดลำปาง
– รายงานคุณภาพแม่น้ำวัง
– รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง
– สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19)
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
# CDD
# กรมการพัฒนาชุมชน
# Change For Good
(Visited 1 times, 1 visits today)