พัฒนาชุมชนลำปาง เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 64
นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กทบ.จังหวัดลำปาง โดยมีกรรมการเครือข่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม 41 ราย
พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้มอบแนวทางและเน้นย้ำให้กองทุนแม่ฯ ทุกกองทุน ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่การเป็นกองทุนที่เข้มแข็ง เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม สามารถนำเงินกองทุน ฯ ไปใช้
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน ให้ตรงกับสภาพปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)