จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต)
เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทดแทนอัตราที่ว่างลง 22 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของ
การเปิดรับสมัคร มีผู้สนใจยื่นใบสมัคร จำนวน 39 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)