พช. ลำปาง ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอเชิงสร้างสรรค์ในงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————
– พช. ลำปาง ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอเชิงสร้างสรรค์ในงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

– วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอเชิงสร้างสรรค์ในงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง การดำเนินการประกวดฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตัดต่อวีดิโอ เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนงานภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 4 ประเด็น ในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในบุคคล ชุมชน/หมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
– ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานคลิปวีดิโอที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 11 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคล 5 ผลงาน และประเภททีม 6 ผลงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)