-พช.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ

-วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ” ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะในระยะเร่งด่วน   โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานจตุรมุข ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง

-ในการนี้นายชาตรี  ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง  และผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ” และทำความสะอาด ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)