พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————–
– พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย

– วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)