พช. ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

# ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————————
– พช. ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

– วันที่  29  มิถุนายน  2563  เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

– ในการนี้  นายสุทธิ​พง​ษ์​ จุล​เจริญ​ อธิบดี​กรม​การพัฒนา​ชุมชน​  ได้มอบรางวัลองค์ความรู้ดีเด่นโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ที่เป็นนวัตกรรมการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้รับการคัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อชุดความรู้ “มัดเสารวมกัน สร้างสรรค์ลำปาง”  ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)