พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————-
– พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

– วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานแก่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) แนวทางขอบเขต/ลักษณะงาน สำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ร่วมกัน
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานฯ และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)