พช. ลำปาง ร่วมงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————————————-
– พช. ลำปาง ร่วมงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

– กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อสตรีไทย โดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพ และเพื่อรวมพลังยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่สร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคม

– วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานฯ ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคมไทย” โดยดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายประจักษ์จิตร สายนะที หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยได้นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลำปาง จำนวน 23 กลุ่ม ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงานฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)