พช.ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————————–
– พช.ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

– วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ รวม 82 คน ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 ฐาน โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลับราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้

– ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด 1 แผนปฏิบัติการ และระดับอำเภอ 13 แผนปฏิบัติการ โดยให้รายงานผลตามแผนฯ ให้ทราบภายในเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)