Tag Team พช.ลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโซนโต้

# ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————————–
– Tag Team พช.ลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโซนโต้

– วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดลำปาง  พร้อมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาชุมชน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร (ผักปลอดสารพิษ)  โดยได้แนะนำให้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (เจ้าภาพ คสป.D6) เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)