พช.ลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ให้คำแนะนำการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโซนใต้

# ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————————–
– พช.ลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ให้คำแนะนำการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโซนใต้

– วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563  นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดลำปาง และทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโซนโต้ ประกอบด้วย อำเภอเกาะคา, สบปราบ, เสริมงาม, เถิน และแม่พริก ซึ่งได้แนะนำให้ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม การบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน และการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

– จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)