# พช.ลำปาง # เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดลำปาง ประชุมออกแบบงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงาน เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดขององค์กร (Master piece)   ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)