พช. ลำปาง เดินหน้าโครงการ จำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce

พช. ลำปาง เดินหน้าโครงการ จำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce
-วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงาน ดำเนินโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce เพื่อบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ otoptoday.comเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ และเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)