พช. ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Video Conference)

พช. ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Video Conference)
-วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 14 /2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางแก้ไข ตลอดจนแนวทางติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
-ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)