พช. ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการ OTOP TODAY

พช. ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการ OTOP TODAY
-วันที่ 13 สิหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ และทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ OTOP TODAY LAMPANG.COM เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย e-commerce ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)