พช. ลำปาง# ประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

พช. ลำปาง# ประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
– วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ไปสู่การปฏิบัติ
-โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบ OTOP คณะทำงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)