จังหวัดลำปาง ดำเนินการประกวดกิจกรรมข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท ขวัญใจพัฒนากร

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประกวดกิจกรรมข้าราชการดีเด่น จังหวัดลำปาง
-วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประกวดกิจกรรมข้าราชการดีเด่น /งานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางกลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
-ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)