#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข# ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด (อกส.จ.)

11 พฤษภาคม 2561 /

09:40 น.

#ลำปาง ปลายทางฝัน# ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

11 พฤษภาคม 2561 /

09:14 น.