Archives: ภาพกิจกรรม

พช.ลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง