พช.ลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง

19 เมษายน 2560 /

07:44 น.