ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัด กิจกรรมย่อยที่4 เทศกาลท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบานและท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(15/02/2562)

ประกาศอำเภอห้างฉัตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

(31/08/2561)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8เส้นทาง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

(15/08/2561)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก

(15/08/2561)